بازی هوش چین ارتباطی اعداد
بازی هوش چین ارتباطی اعداد
بازی هوش چین ارتباطی اعداد
بازی هوش چین ارتباطی اعداد
بازی هوش چین ارتباطی اعداد
بازی هوش چین ارتباطی اعداد
بازی هوش چین ارتباطی اعداد
بازی هوش چین ارتباطی اعداد

بازی هوش چین ارتباطی اعداد

تولید کننده: زاغک زاغک

زمان بازی: 10 تا 25 دقیقه
تعداد بازیکن: 1 نفر نفر
وزن: 700 گرم

توضیحات

این بازی شامل یک صفحه به شکل لاکپشت (یا ماهی) و 50 عدد کارت است. پشت لاکپشت 5 جای خالی وجود دارد که با قرار دادن کارتها کامل می شود.به اعضای هریک ازعداد 1 تا 10 تعداد 5 کارت با طرح های مختلف وجود دارد.

نقد و بررسی تخصصی

بازی هوش چین ارتباطی اعداد

هوش چین ارتباطی اعداد که یکی از بازی های سری مجموعه هوش به شمار می آید با هدف افزایش فهم ریاضی و شیرین تر کردن یادگیری ریاضی طراحی شده و برای کودکان 4 تا 7 سال میتواند بسیار مفید و موثر واقع شود.این محصول شامل یک صفحه به شکل لاکپشت و 50 عدد کارت بازی است.همچنین پشت لاکپشت 5 جای خالی وجود دارد که با قرار دادن کارتها کامل می شود.

 شیوه بازی اینگوهنه است که ابتدا باید تمامی کارتها را رو به بالا بچینید.سپس یکی از کارتها را به صورت اتفاقی انتخاب کنید و دریکی از جاهای خالی لاکپشت بگذارید.حال از کودک بخواهید 4 قطعه بعدی متناظر را هم بیابد و درجاهای خالی لاکپشت بگذارد

 این بازی شامل یک صفحه به شکل لاکپشت و 50 عدد کارت است. پشت  لاکپشت 5 جای خالی وجود دارد که  با قرار دادن کارتها  کامل می شود.به اعضای هریک ازعداد 1 تا 10 تعداد 5 کارت با طرح های مختلف وجود دارد.نحوه بازی به این صورت است که تمامی کارتها را رو به بالا بچینید. یکی از کارتها را به صورت اتفاقی انتخاب کنید و دریکی از جاهای خالی لاکپشت بگذارید.حال از کودک بخواهید 4 قطعه بعدی متناظر را هم بیابد و درجاهای خالی لاکپشت بگذارد.فهم عدد ، یکی از مهمترین مواردی است که دانش آموزان برای یادگیری ریاضی می بایستی بیاموزند. کودک ازطریق این بازی علاوه برفهم عدد به تقویت مواردی همچون افزایش فهم ریاضی ، طبقه بندی صحیح برطبق عدد با اشکال مختلف می توان دست یافت

Powered by Froala Editor