دست چین ۲ نفره
دست چین ۲ نفره
دست چین ۲ نفره
دست چین ۲ نفره
دست چین ۲ نفره
دست چین ۲ نفره

دست چین ۲ نفره

زمان بازی: 10 تا 25 دقیقه
تعداد بازیکن: 2 نفر نفر
وزن: 470 گرم
  • لیوان رنگی: 20عدد
  • کارت بازی: 24عدد
  • زنگ فلزی: 1عدد

توضیحات

بازی فکری دست چین ۲ نفره سرعت عمل و توانایی های شمارا آزمایش می کند. بازیکنان باید هرچه زودتر لیوانهای خود را مانند تصاویر روی کارت ها بچینند. هر بازیکنی که زودتر بتوانند ۵ لیوان خود را بطور صحیح قرار دهد، برنده آن دور از بازی دست چین خواهد بود. برنده بازی کسی خواهد بود که کارت های بیشتری جمع کرده باشد.

نقد و بررسی تخصصی

دست چین ۲ نفره

بازی فکری دست چین ۲ نفره ( بازی تا) سرعت عمل و توانایی های شمارا آزمایش می کند. بازیکنان باید هرچه زودتر لیوانهای خود را مانند تصاویر روی کارت ها بچینند. هر بازیکنی که زودتر بتوانند ۵ لیوان خود را بطور صحیح قرار دهد، برنده آن دور از بازی دست چین خواهد بود. برنده بازی کسی خواهد بود که کارت های بیشتری جمع کرده باشد.

این بازی به صورت دو نفره قابل انجام می باشدو باعث افزایش اعتماد به نفس و کنترل هیجان می گردد. بروشور قانون بازی که در داخل بسته موجود می باشد، سایر اطلاعات مربوط به بازی را برای شما شرح داده است. اگر می خواهید در کنار سایر اعضای خانواده اوقات مفرح و آموزشی داشته باشید، حتما بازی دست چین را تهیه فرمایید.

 

Powered by Froala Editor