سازبین
سازبین

سازبین

دسته بندی: رومیزی / استراتژی
زمان بازی: 10 تا 25 دقیقه
تعداد بازیکن: 1 نفر نفر

توضیحات

در سازبین با ۱۴ قطعه ای که در اختیار داریم یکی از ۶۰چیدمانی که در دفترچه راهنما وجود دارد را بسازید.

نقد و بررسی تخصصی

سازبین

در سازبین با ۱۴ قطعه ای که در اختیار داریم یکی از ۶۰چیدمانی که در دفترچه راهنما وجود دارد را بسازید

راه حل هریک از چیدمانها در دفترچه وجود دارد

ابتدا ۶ مهره کوچکتر که همرنگ می باشد طبق راهنما در جای خود قرار داده و با ۸ مهره باقی مانده جاهای خالی را پر کنید . می توانید با استفاده از مهره ها صدها چیدمان دیگر خلق کنید.این بازی تفکر استراتژیک و همچین قدرت حل مساله را ارتقا می دهد.کامل کردن فضای خالی با استفاده از مهره های موجود نیازبه واکاوی و یافتن رابطه منطقی بین اجزا و کشف موضوع خواهد داشت.که ازاین طریق به تفکر سازنده دست پیدا کنیم.

Powered by Froala Editor