دوز ۴ سو بزرگ
دوز ۴ سو بزرگ
دوز ۴ سو بزرگ
دوز ۴ سو بزرگ
دوز ۴ سو بزرگ
دوز ۴ سو بزرگ

دوز ۴ سو بزرگ

زمان بازی: 10 تا 25 دقیقه
تعداد بازیکن: 1 نفر نفر
وزن: 302 گرم
  • صفحه بازی: 1عدد
  • سکه زرد: 22عدد
  • سکه آبی: 22عدد

توضیحات

این بازی از یک صفحه پایه‌ای شکل که یک صفحه عمودی حفره‌دار روی آن سوار می‌شود و ۴۴ مهره در دو رنگ تشکیل شده است.

نقد و بررسی تخصصی

دوز ۴ سو بزرگ

این بازی از یک صفحه پایه‌ای شکل که یک صفحه عمودی حفره‌دار روی آن سوار می‌شود و ۴۴ مهره در دو رنگ تشکیل شده است. هر بازیکن به نوبت یکی از مهره‌هایش را به داخل حفره‌ها می‌اندازد و کسی که بتواند ۴ مهره خود را به صورت افقی، عمودی یا مورب ردیف کند، برنده است. در این بازی برنامه‌ریزی و استراتژی صحیح برای ایجاد موقعیت دلخواه و همچنین پیش‌بینی حرکات طرف مقابل بسیار مهم است؛ به همین دلیل انجام این بازی قدرت تفکر استراتژیک و حل مسئله را افزایش می‌دهد.

Powered by Froala Editor