مکعب جفتی کوپ چین
مکعب جفتی کوپ چین
مکعب جفتی کوپ چین
مکعب جفتی کوپ چین
مکعب جفتی کوپ چین
مکعب جفتی کوپ چین
مکعب جفتی کوپ چین
مکعب جفتی کوپ چین

مکعب جفتی کوپ چین

زمان بازی: 10 تا 25 دقیقه
تعداد بازیکن: 1نفر نفر
وزن: 720 گرم

توضیحات

کوپ چین یک پازل مکعبی است که از ۱۲ مکعب دو تکه تشکیل شده است. در چهار وجه هر مکعب تصویر یک حیوان وجود دارد که هرکدام به صورت جداگانه یک پازل دو تکه محسوب می‌شود.

نقد و بررسی تخصصی

مکعب جفتی کوپ چین

کوپ چین یک پازل مکعبی است که از ۱۲ مکعب دو تکه تشکیل شده است. در چهار وجه هر مکعب تصویر یک حیوان وجود دارد که هرکدام به صورت جداگانه یک پازل دو تکه محسوب می‌شود. این محصول می‌تواند در تقویت قدرت حل مساله، تجسم انتزاعی و قدرت تطبیق کودکان بسیار مؤثر باشد؛ همچنین برای آشنا کردن کودکان با نام حیوانات و میوه‌ها می‌توان از این وسیله استفاده کرد.

این بازی یک پازل مکعبی است که از 12 مکعب دو تکه تشکیل شده است.در چهار وجه هر مکعب تصویر یک حیوان وجود دارد که هرکدام به صورت جداگانه یک پازل دو تکه محسوب می‌شود. روی دو وجه دیگر مکعب‌ها، یک قطعه از یک پازل دوازده تکه وجود دارد که با کنار هم گذاشتن، یک تصویر واحد را تشکیل می‌دهند.

همچنین داخل هر نیمه‌ی مکعب تصویری از یک میوه یا یک عدد به همراه همان تعداد تصویر از چیزی وجود دارد که می‌توان برای آموزش اعداد از آن‌ها استفاده کرد.

Powered by Froala Editor