عصر نو ۲۱۲۱
عصر نو ۲۱۲۱
عصر نو ۲۱۲۱
عصر نو ۲۱۲۱
عصر نو ۲۱۲۱
عصر نو ۲۱۲۱

عصر نو ۲۱۲۱

زمان بازی: 30 تا 45 دقیقه
تعداد بازیکن: 2 تا 6 نفر نفر
وزن: 200 گرم
  • کارت مناطق: ۱۴عدد
  • تاس مخصوص: 7عدد
  • ابعاد: 14*12.5*3 سانتی متر

توضیحات

پس از یک جنگ و دورانی ویرانگر، انسانها سعی می کنند زمین را دوباره بسازند و قاره ها را با هم متحد کنند. پس شما هم تاس بریزید و شانس خود را امتحان کنید. کسی چه می داند، شاید شما سالار برگزیده ی جهان شدید.

نقد و بررسی تخصصی

عصر نو ۲۱۲۱

بازی فکری عصر نو 2121 (نهالک)

صبح روز اول فروردین سال 1500 هجری شمسی ، مقارن با 21 مارس سال 2121 میلادی ،پس از یک دوران سیاه پر از ویرانی ناشی از جنگ و تغییرات اقلیمی ،نوع بشر از پناهگاه های زیرزمینی خود بیرون می آید و هر گروه سعی می کند سرزمین های بیشتری را اباد و متحد کند . کسی که در پایان بازی بیشترین امتیازرا کسب کند ، سالار برگزیده ی جهان خواهد شد.

پس از یک جنگ و دورانی ویرانگر، انسانها سعی می کنند زمین را دوباره بسازند و قاره ها را با هم متحد کنند. پس شما هم تاس بریزید و شانس خود را امتحان کنید. کسی چه می داند، شاید شما سالار برگزیده ی جهان شدید.

روش بازی :

این بازی در چند دور انجام می‌شود و بازیکنان به ترتیب در جهت عقربه‌ های ساعت بازی می‌کنند و هر بازیکن در نوبتش تاس می‌اندازد تا با ترکیب تاس ها نیاز یک منطقه را برآورده کند و صاحب کارت آن منطقه شود . با تمام شدن کارت های وسط  بازی  تمام می‌شود و برنده بازی کسی است که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد .

در هر نوبت بازیکن سعی می‌کند با آوردن تاس های مناسب نیاز منطقه را رفع کند بازیکن با ریختن 7 تاس شروع می‌کند و با توجه به تاس هایی که آورده است باید تصمیم بگیرد کدام منطقه را می‌خواهد . اگر بازیکن درخواست ریختن دوباره تاس کند یکی از تاس هایش را برای آن نوبت از دست می‌دهد. برای به دست آوردن یک منطقه بازیکن باید در مرحله‌ی اول یکی از ردیف های آن نیاز را رفع کنید یعنی تاس هایی آورده باشد که با نیاز های روی کارت یکی باشد.

Powered by Froala Editor