بازی پیچ در پیچ هوپلا
بازی پیچ در پیچ هوپلا
بازی پیچ در پیچ هوپلا
بازی پیچ در پیچ هوپلا
بازی پیچ در پیچ هوپلا
بازی پیچ در پیچ هوپلا
بازی پیچ در پیچ هوپلا
بازی پیچ در پیچ هوپلا
بازی پیچ در پیچ هوپلا
بازی پیچ در پیچ هوپلا

بازی پیچ در پیچ هوپلا

زمان بازی: 30 تا 45 دقیقه
تعداد بازیکن: 2 تا 5 نفر نفر
وزن: 1300 گرم
  • ابعاد: 410×290×70 میلی‌متر

توضیحات

آیا برای بازی باید کفش بپوشیم؟ با توجه به اندازه ی پاهایتان ، نوع بازی و جایی که بازی می کنید، ممکن است بخواهید با کفش یا بدون کفش بازی کنید. به نظر ما هر دو حالت را امتحان کنید!

نقد و بررسی تخصصی

بازی پیچ در پیچ هوپلا

آیا باید در فضای باز بازی کنیم یا فضای سرپوشیده؟ بسته به نوع بازی، وضعیت هوا یا میزان سر و صدای بازیکنان شاید ترجیح دهید در فضای باز بازی کنید. توضیح چرخونکها نگران نباشید، استفاده از چرخونکها از آنچه به نظر می رسد، ساده تر است! برای هر بازی از بخش خصوصی از هر یک از چرخونک ها استفاده می شود.
با پیچ در پیچ هوپلا می توان پنج بازی مختلف را انجام داد که عبارتند از:
پیوست – پرتاب – پیشاپیش (به دو شکل تیمی یا انفرادی) – پیچ در پیچ – پادام 

هدف: در این بازی باید تا آنجا که می توانیم حلقه ها را بین خود و هم تیمی‌مان نگه داریم.
تعداد بازیکنان: 4 نفر (2 تیم دو نفره) 


چیدن بازی:

برای انجام این بازی طبق شکل بالا حلقه ها را بچینید.

۱) به دو تیم دو نفره تقسیم شوید.
۲) در این بازی به نشانهای نهالک نیازی نیست.
۳) ۱۶ حلقه ی رنگی را روی زمین پهن کنید، طوری که دست اعضای هر دو تیم به آنها برسد. لازم نیست حلقه ها ترتیب خاصی داشته باشند.
۴) چرخونک شماره ۱ را بین دو تیم قرار دهید.

شیوه ی بازی

١. تیمی که مجموع سنش بالاتر است، بازی را شروع می کند .
۲. یکی از اعضای هر تیم در نوبتش عقربه ی چرخونک را می چرخاند و طبق تصویری که عقربه روی آن می ایستد، حلقه را بین خودش و هم تیمی اش قرار میدهد.
برای مثال عقربه روی سر به شانه سبز رنگ می ایستد، پس باید یک حلقه ی سبز رنگ را بین سر خودتان و شانه ی هم تیمی تان قرار دهید. حواستان باشد که بعد از قرار دادن حلقه نباید برای نگه داشتنش از دست استفاده کنید؟
هر تیم در نوبتش یک حلقه ی جدید اضافه می کند. دور اول آسان است اما بعد از آن باید هم عقربه ی چرخونک را چرخاند و هم هنگام برداشتن حلقه ی جدید مراقب بود که حلقه های قبلی نیفتند؟
٣. به همین روال، تیم ها به نوبت عقربه را می چرخانند و حلقه ها را بین خود نگه می دارند تا زمانی که یکی از تیم ها یکی از حلقه هایش را بیندازد یا تسلیم شود. بعضی از حرکان غیر ممکن به نظر می رسند، پس اگر فکر می کنید نمی توانید آن را انجام دهید، ناچارید تسلیم شوید و شکست را بپذیرید؟

برنده شدن

به محض اینکه یکی از تیم ها یا چندتا از حلقه هایش را در بیاندازد یا تسلیم شود تیم مقابل برنده است.

پرتاب

هدف: در بازی پرتاب این است که با دست ها یا پاهایمان 4 حلقه بگیریم. تعداد بازیکن 4 نفر (2 تیم دونفره)


برای انجام این بازی طبق شکل بالا حلقه ها را بچینید!
۱) به دو تیم دو نفره تقسیم شوید. یکی از اعضای تیم پرتاب کننده است و دیگری گیرنده . فاصله ی بین پرتاب کننده و گیرنده حدود ۲ متر باشد.
۲) در این بازی به نشان های نهالک نیازی نیست.
۳) ۱۶ حلقه ی رنگی را روی زمین، کنار پرتاب کننده ها، پهن کنید. لازم نیست حلقه ها ترتیب خاصی داشته باشند.
۴) چرخونک شماره ۲ را بین گیرنده های دو تیم قرار دهید. 

 شیوه بازی

١. خوب گیرنده ها آماده ای ؟ یکی از گیرنده ها عقربه را می چرخاند و با صدای بلند نتیجه را اعلام می کند (مثلا: «پای چپ ، سبز»).
۲. پرتاب کننده ها باید هر چه سریع تر حلقه ای با همان رنگ را بردارند و به طرف هم تیمی شان پرتاب کنند. گیرنده ها باید با دست یا پای درست حلقه را بگیرند. موقع گرفتن حلقه اجازه دهید مثل شکل داخل دست یا پایتان بیفتد.)
٣. تیمی که اول حلقه را بگیرد آن را به عنوان یک امتیاز نگه می دارد و تیم مقابل حلقه را به طرف پرتاب کننده ها برمی گرداند.
۴. مراحل ۱ تا ۳ تکرار می شود تا یکی از تیم ها ۴ امتیاز کسب کند.
پرتاب کننده ها باید حلقه ها را به سمت چپ یا راست گیرنده ها پرتاب کنند.

شاید اتفاق بیفتد… مواردی که ممکن است بخواهید بدانید:

اگر عقربه روی رنگی بایستد که حلقهی آن وجود ندارد، باید دوباره عقربه را بچرخانید.
اگر رنگی بیاید که فقط یک حلقه از آن رنگ وجود دارد، هر پرتاب کننده ای که زودتر آن را بردارد، پرتاب می کند.
اگر هیچیک از گیرنده ها نتوانند حلقه را بگیرند، هر دو حلقه به سمت پرتاب کننده ها برمی گردد و مراحل ۱ تا ۳ تکرار می شود.

برنده شدن:

اولین تیمی که 4 حلقه جمع کند برنده است. 

پیشاپیش:

هدف: در بازی پیشاپیش هدف این است که چسبیده به هم‌تیمی مان با تیم مقابل مسابقه بدهیم و 4 دور حلقه را برنده بشویم. تعداد بازیکن 4 نفر (2 تیم دونفره) 


چیدن بازی:

برای انجام این بازی طبق شکل بالا حلقه ها و نشانهای نهالک را بچینید؟
۱) به دو تیم دو نفره تقسیم شوید.
۲) نقطه ی شروع و نقطه ی پایان را با نشان نهالک مشخص
کنید.
۳) ۱۶ حلقه ی رنگی را روی زمین، طوری که در دسترس همه باشد، پهن کنید.
۴) چرخونک شماره ۱ را بین دو تیم قرار دهید! 

شیوه بازی:

١. یکی از بازیکنان عقربه را می چرخاند و با صدای بلند نتیجه را اعلام می کند.
۲. هر تیم باید فورا حلقه ای را که چرخونک مشخص کرده است، طبق دستور چرخونک ، بین خودشان قرار دهند و به سمت خط پایان بشتابند.
٣. اولین تیمی که از خط پایان عبور کند، حلقه را به عنوان یک امتیاز نگه میدارد. اگر تیم شما حلقه را بیندازد از مسابقه خارج می شود.
۴. مراحل ۱ تا ۳ تکرار می شود تا یکی از تیم ها ۴ امتیاز کسب کند.

شاید اتفاق بیفتد… مواردی که ممکن است بخواهید بدانید:

اگر عقربه روی رنگی بایستد که حلقه های آن وجود نداشته باشد، باید دوباره عقربه را بچرخانید.

اگر رنگی بیاید که تعداد حلقه ها کمتر از تعداد تیم ها باشد، هر تیمی که زودتر حلقه را بردارد، مسابقه می دهد. تیمی که حلقه به آن نرسد از مسابقه خارج می شود.

اگر هر دو تیم حلقه را بیندازند، حلقه ها سر جایشان برمی گردند و مراحل ۱ تا ۳ تکرار می شود .

برنده شدن

اولین تیمی که 4 حلقه جمع کند برنده است.

پیشاپیش تک نفره:

هدف: در بازی پیشاپیش تک نفره هر کس برای خودش مسابقه می دهد. هدف این است که 3 دور حلقه را برنده شویم. برای انجام این بازی طبق شکل بالا حلقه ها و نشانهای نهالک را بچینید!

۱) نقطه ی شروع و نقطه ی پایان را با نشان نهالک مشخص کنید .

۲) همه ی بازیکنان پشت خط شروع در کنار هم صف می بندند.

۳) ۱۶ حلقه ی رنگی را روی زمین، طوری که در دسترس همه باشد، پهن کنید.

۴) چرخونک شماره ۱ را جایی بگذارید که در دسترس همه باشد.

شیوه بازی:

١. یکی از بازیکنان عقربه را می چرخاند و با صدای بلند نتیجه را اعلام می کند .
۲. هر بازیکن باید فورا حلقه ای را که چرخونک مشخص کرده است، طبق دستور چرخونک ، بین زانوها، آرنجها یا … قرار دهد و به سمت خط پایان بشتابد .
٣. اولین بازیکنی که از خط پایان عبور کند، حلقه را به عنوان یک امتیاز نگه می دارد. | اگر بازیکنی حلقه را بیندازد از مسابقه خارج می شود.
۴. مراحل ۱ تا ۳ تکرار می شود تا یکی از بازیکنان ۳ امتیاز کسب کند. 

 شاید اتفاق بیفتد… مواردی که ممکن است بخواهید بدانید:

اگر عقربه روی رنگی بایستد که حلقه های آن وجود نداشته باشد، باید دوباره عقربه را بچرخانید
اگر رنگی بیاید که تعداد حلقه ها کمتر از تعداد بازیکن ها باشد، هر بازیکنی که زودتر حلقه را بردارد، مسابقه می دهد. بازیکنی که حلقه به آن نرسد از مسابقه خارج می شود.
اگر همه ی بازیکنان حلقه را بیندازند، حلقه ها سر جایشان بر می گردند و مراحل ۱ تا ۳ تکرار می شود .

آخرین بازیکنی که باقی بماند برنده است .

پادام:

هدف: هدف در بازی پادام این است که نگذاریم حلقه ای رها شود یا نهالک از روی سرمان بیافتد. تعداد بازیکنان 2 تا 4 نفر + یک داور 


۱) هر بازیکن از هر رنگ یک حلقه برمی دارد و آنها را در دستها و پاهایش قرار می دهد؛ هر حلقه در یک دست و یک پا. مهم نیست چه رنگی کجا باشد.
۲) بازیکنان با فاصله ی یک دست کنار هم می ایستند و یک دایره تشکیل می دهند.
۳) هر یک از بازیکنان یک نشان نهالک را روی سرش می گذارد. (به شکل سمت راست نگاه کنید!
۴) یک نفر خارج از بازی را به عنوان داور انتخاب کنید و چرخونک را به او بدهید. در طول بازی داور عقربه را می چرخاند و حرکات را با صدای بلند اعلام می کند و مراقب است تا حرکات درست انجام شود. داور جزء بازیکنان محسوب نمی شود.

شیوه بازی:

١. داور عقربه را می چرخاند و با صدای بلند نتیجه را اعلام می کند. (نتیجه یک رنگ و دست راست یا چپ است.)
۲. همه ی بازیکنان باید دستور داور را اجرا کنند. مثلا داور می گوید: «دست راست، قرمز .» همه ی بازیکنان باید با دست راست خود حلقه ی قرمز رنگ بازیکن سمت راست خود را بگیرند. اگر داور بگوید: «دست چپ، آبی .» همه ی بازیکنان باید با دست چپ خود حلقه ی آبی بازیکن سمت چپ خود را بگیرند.
٣. تا زمانی که داور دستور جدیدی صادر نکند، نباید حلقه ای را که گرفته اید رها کنید. به محض اینکه بدون دستور داور دستتان را از حلقه ای جدا کنید، بازی تمام می شود و بقیه برنده میشوند.
۴. اگر نشان نهالک از سرتان بیفتد یا حلقه ای را رها کنید ، بازی تمام می شود و بقیه برنده میشوند.

برنده شدن:

وقتی یک نفر ببازد و شما هنوز در بازی باشید یعنی شما برنده اید. 

Powered by Froala Editor