کتاب_حسن کچل وچوپان دروغگو
کتاب_حسن کچل وچوپان دروغگو

کتاب_حسن کچل وچوپان دروغگو

تولید کننده: انتشارات ذکر انتشارات ذکر

دسته بندی: کودکانه / کتاب کودک
زمان بازی: 10 تا 25 دقیقه
تعداد بازیکن: 1 نفر
وزن: 100 گرم
  • دسته بندی: کودک، نوجوان
  • ناشر: ذکر
  • تعداد صفحات: 12

توضیحات

انتشارات ذکر منتشر کرد: داستان های شیرین حسن کچل با شخصیتی تپل، کچل، تنبل و بازیگوش وماجراجویی های اون . ...می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانی همین الآن کتاب را باز کنی، آن را بخوانی و ماجراهای هیجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیزش را دنبال کنی.

نقد و بررسی تخصصی

کتاب_حسن کچل وچوپان دروغگو

قسمتی از داستان حسن کچل وچوپان دروغگو .مدتی ایستاد. به دوروبر نگاه کرد. گوسفندها علف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوردند و بع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند. احمد هم مشغول نی زدن بود. حسن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کچل خیلی گرسنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش بود. با خود گفت: «نان و کره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام را بخورم و بعد بروم جلو ببینم چه خبر است
حسن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کچل را پیر و جوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسند؛ شخصیتی تپل، کچل، تنبل و بازیگوش که بچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خیلی دوستش دارند و قصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی از او خوانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. ولی این دفعه حسن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کچل قصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش با همیشه فرق دارد چوپان دروغگو را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیند. 

Powered by Froala Editor