معرفی شب مافیا

بررسی بازی شب مافیا

چشم هایتان را ببندید…
تصور کنید در شهری زندگی می کنید که مافیا در شهر قدرت فراوانی دارند.
شهروندان تصمیم می گیرند در هر روز یک فرد که به نظرشان احتمالا عضو گروه مافیایی شهر می باشد را اعدام کنند تا زمانی که بتوانند ریشه این گروه را بخشکانند.
افراد مافیا که این خبر را می شنوند تصمیم می گیرند از گروه خود دفاع کنند،
هر شب در دل تاریکی اعضای مافیا به دستور رئیس مافیا یک نفر از اعضای شهر را می کشند تا از گروه خود در برابر شهروندان دفاع کنند.

این مقدمه ایست بر بازی گروهی و فوق العاده جذاب مافیا

در این بازی افراد دور هم جمع می شوند یک نفر به عنوان راوی و یا خدا انتخاب می شود و وظیفه گرداننده بازی را به عهده می گیرد و بقیه افراد هر کدام به صورت کاملا شانسی و مخفی به طوری که دیگران متوجه نشوند نقشی را دریافت می کند
این نقش می تواند در دو دسته قرار گیرد:
1 اعضای مافیا
2 اعضای شهروندی
معمولا در بازی مافیا نسبت اعضای شهروند به مافیا بیش از سه برابر است

شهروندان وقت بازی

شهروندان وقت بازی

در نتیجه اعضای مافیا تعدادشان به مراتب کمتر از شهروندان است اما آنها در شب معارفه بازی هم دیگر را می شناسند و از آگاهی اولیه در بازی برخوردار هستند
بازی مافیا در دو فاز روز و شب انجام می شود
با اعلام راوی , بازی وارد فاز شب معارفه می شود , تمام اعضای بازی چشم هایشان را می بندند و اصطلاحا میخوابند،
با اعلام راوی اعضای مافیا بیدار می شوند یک دیگر را می شناسند و خود را به راوی بازی معرفی می کنند

اعضای مافیا وقت بازی

مافیا 

سپس می خوابند و دکتر بازی بیدار می شود و پس از آن کاراگاه که هر دو جزوی از اعضای شهروندی هستند
پس از آنکه مافیا یکدیگر را شناختند و راوی بازی از نقش های افراد مطلع شد راوی اعلام میکند که روز شد و تمام افراد بیدار می شوند
یک نفر به عنوان سر صحبت انتخاب می شود و به مدت 30 ثانیه فرصت دارد که صحبت کند
حال در زمان صحبتش می تواند با توجه به اطلاعاتی که دارد و یا حس ها و شک هایش صحبت کند و یک یا چند نفر را متهم به عضو مافیا بودن کند
تمام بازیکنان یک دور صحبت می کنند و پس از آن راوی برای تک تک بازیکنان رای گیری میکند
در اینجا اعضای مافیا با شناختی که نسبت به یکدیگر دارند تلاش میکنند اعضای شهروند بازی را مافیا جلوه دهند و با تهمت زدن به آن ها برای آنها رای اعدام جمع کنند
اعضای شهروند نیز باید با قدرت استدلال و استنتاج خودشان تشخیص بدهند که چه کسانی در حال وارد کردن دروغ به بازی هستند تا بتوانند اعضای باند مافیا را تشخیص دهند
پس از پایان رای گیری دونفری که بیشتری میزان رای را داشتند وارد فاز دفاعیه می شوند
باید با استدلال از خودشان دفاع کنند و به افراد شهر ثابت کنند عضوی از گروه مافیا نیستند
سپس تمام افراد چشم هایشان را می بندند و دوباره رای گیری می شود
فردی که بیشترین رای را بیاورد (به شرطی که از نصف جمعیت حداقل رای گرفته باشد) اعدام می شود و از دور بازی حذف می شود
پس از حذف بازیکن از بازی، راوی اعلام شب می کند و بازیکنان همه می خوابند
اعضای مافیا بیدار می شوند و یک نفر را در سکوت کامل برای مردن اعلام می کنند
سپس دکتر بیدار می شود باید حدث بزند که مافیا به چه کسی شلیک کرده اند اگر درست تشخیص بدهد آن فرد زنده می ماند اما اگر تشخیص اشتباهی بدهد صبح روز بعد آن فرد از بازی حذف می شود.
در طول بازی دکتر فقط دو مرتبه حق دارد خودش را نجات دهد
پس از دکتر , کاراگاه بازی بیدار می شود و از راوی بازی در مورد یکی از اعضای بازی استعلام می گیرد و راوی به کاراگاه اعلام می کند که آن فرد عضوی از گروه مافیاست یا نه
کاراگاه از اطلاعاتی که در شب بدست می آورد باید در روز استفاده کند و بتواند اعضای مافیا را متهم کند بطوری که شهروندان را با خود همراه کند که به آن فرد رای بدهند
اما باید مراقب باشد که اعضای مافیا تشخیص ندهند که او کاراگاه است چرا که قطعا هدف شب بعدی اعضای مافیا می شود
در صبح روز دوم راوی بازی اعلام می کند که دیشب چه اتفاقاتی در شهر روی داد.
چه کسی از جمع جدا می شود و یا نه … دکتر بازی موفق به درمان فرد تیر خورده شده است
بازی به همین منوال ادامه پیدا می کند روز و شب سپری می شود تا زمانی که یا اعضای مافیا بتوانند تعدادشان را با اعضای شهروند بازی برابر کنند و برنده بازی شوند و یا تمام اعضای مافیا بازی کشته شوند که این عامل پیروزی شهروندان است.

ادامه دارد…

ادامه مطلب